Formulari qüestionari DELPHI

1a ronda estudi sobre un nou contracte social

  En aquesta primera fase, es fan preguntes obertes per tal que puguin aparèixer consideracions diverses. Podeu desenvolupar les vostres aportacions.
  A la segona i última fase caldrà respondre un qüestionari més tancat, a partir de l'explotació de la primera fase, per tal d'identificar els punts d'acord o discrepància

  1- Actualment es comença a debatre sobre un nou contracte social: creieu que aquest debat s'ha de fer des d'una lògica de Desenvolupament Sostenible, és a dir, abordant la globalitat de matèries que interrelacionen, no solament la cohesió social sinó contemplant simultàniament els grans reptes planetaris i de governança? Fins a quin punt creieu que caldria més coratge per obrir un debat de fons -més enllà de mesures parcials- per abordar com garantir un sistema sostenible?

  2- Fins a quin punt creieu que el desenvolupament d’un nou paper social reforçat de l’empresa pot constituir una pota emergent del replantejament més enllà del paper que correspongui als poders públics?

  3- Per quines causes creieu que el contracte social ha anat perdent capacitat de donar resposta? (numereu segons ordre d'importància, essent l'1 el més important)
  - Globalització (immigració, cadenes llargues, més poder privat...)

  - Pèrdua de valors i límits ètics, models corporatius especulatius...

  - Baixa eficiència i lideratge feble dels poders públics per donar resposta

  - Polarització ideològica i dificultats per a la cooperació

  - Insostenibilitats derivades de les noves necessitats emergents: vulnerabilitats, canvi climàtic, explosió demogràfica...

  - Tecnologia (automatització i robotització, privacitat, transparència)

  - Altres

  Justifica per què has posat en primer lloc la causa que hagis escollit

  4- Quines són les conseqüències més importants de les disfuncions que presenta l’actual contracte social? (numereu segons ordre d'importància, essent 1 el més important)
  - Manca de finançament de les polítiques públiques i possible col·lapse de l’estat del benestar...

  - Pèrdua de capital social i qualitat democràtica

  - Alteracions del mercat de treball i pèrdua de llocs de treball, persones inocupables...

  - Conculcació de drets humans

  - Risc i inestabilitat social

  - Manca de full de ruta o estratègies compartides per abordar els reptes globals (climàtics, socials, demogràfics...)

  Justifica per què has posat en primer lloc l'efecte que hagis escollit

  5- Qui creus que pot donar resposta a les necessitats i reptes del món actual? Puntua quins actors tenen més capacitat per liderar el canvi cap al desenvolupament sostenible.(numereu segons ordre d'importància, essent l'1 el més important)
  - Empresa
  - Govern
  - Tercer sector
  - Altre:

  Justifica per què has prioritzat l’actor que hagis escollit.

  6- Donat que en el debat sobre el nou contracte social són molts els temes a abordar, quines matèries creieu que serien les que caldria focalitzar des de la responsabilitat social? És a dir, els aspectes que haurien de formar part de manera nuclear d’un nou contracte social i que des de l’RSC caldria introduir en el debat (podeu incloure temes socials, laborals, de bon govern, econòmics i ambientals...)