Formulari prova

  Fes una valoració global del programa de formació de l'1 a 5, sent 5 la màxima puntuació.*
  12345

  Quines són les tres sessions que t'han semblat de més utilitat o que valoraries millor?
  -En 1r lloc*

  Quines opcions vols?

  -En 2n lloc*

  -En 3r lloc*

  Quin contingut no t'ha semblat prou interessant?

  Quins temes o continguts creus que li falten al curs?