BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.10.2//EN TZID:Europe/Madrid X-WR-TIMEZONE:Europe/Madrid BEGIN:VEVENT UID:0-2@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20221110T090000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20221110T120000 DTSTAMP:20221109T085741Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/programa-rse-2022-03-sessio-2/ SUMMARY:Programa RSE 2022-03 – Sessió 3 DESCRIPTION:3. Definir l’estratègia de relació amb els grups interès CATEGORIES:Formació LOCATION:https://us06web.zoom.us/j/86565106010?pwd=TUJ1VnkwcGFxYmxjY3pxYi8x bWJpUT09 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-3@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20230117T113000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20230117T124500 DTSTAMP:20230103T185018Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/visita-acompanyada-fundacio-integrali a-dkv/ SUMMARY:Visita acompanyada Fundació Integralia DKV DESCRIPTION: CATEGORIES:Esdeveniments LOCATION:Fundació Integralia\, C. Constitució\, 3\, Sant Just Desvern\, B arcelona\, 08960\, Spain X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=C. Constitució\, 3\, Sant Just Desvern\, Barcelona\, 08960\, Spain;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Fundac ió Integralia:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-4@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20230117T130000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20230117T163000 DTSTAMP:20230103T185613Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/dinar-de-primers-executius-ves-dempre ses-membres-de-respon-cat-amb-josep-santacreu/ SUMMARY:Dinar de primers executius/ves d’empreses membres de Respon.cat a mb Josep Santacreu DESCRIPTION:El proper 17 de gener us convidem al dinar presencial per als  primers executius i primeres executives de les empreses membres de Resp on.cat.\n\nEnguany\, ens acompanyarà el Dr. Josep Santacreu\, president d'honor i fundador de Respon.cat\, reconegut activista empresarial\, lid erant durant 20 anys el desplegament de l’RSC a DKV Assegurances\, i tam bé des del vessant més personal\, col·laborant en diverses iniciatives de la societat civil i ara recollint les seves propostes en el llibre que acaba de publicar\, "Planta't!"\, una crida a l'acció i al compromís de la societat davant la crisi climàtica i l'impacte que té sobre la nostr a salut i el planeta.\n\nEl dinar és gratuït i solament hi pot participa r una persona directiva per empresa membre.\n\nIMPORTANT\nPer previsió d' aforament\, cal que us hi inscriviu el més aviat possible. ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://respon.cat/wp-content/uploads/2020/08/Jo sep-Santacreu.jpeg CATEGORIES:Esdeveniments LOCATION:Restaurant La Masia d'Esplugues\, Av. dels Països Catalans\, 58\, Esplugues de Llobregat\, Spain X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Av. dels Països Catalans\, 58\, Esplugues de Llobregat\, Spain;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Restaurant La Masia d'Esplugues:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-5@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20230124T170000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20230124T181500 DTSTAMP:20230103T190336Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/reserva-dagenda-24-gener-acte-de-lliu rament-dels-premis-respon-cat-2022/ SUMMARY:RESERVA D’AGENDA | 24 gener Acte de lliurament dels Premis Respon .cat 2022 DESCRIPTION:\n El  24 de gener de 2023 a les 17.00 h tindrà lloc l’ Acte de lliurament dels Premis Respon.cat 2022 de reconeixement a l’RSE de Catalunya.\n Enguany se celebrarà a Barcelona a la casa LLotja de Mar \, espai cedit pel Consell de Cambres de Comerc de Catalunya.\n Les empre ses premiades per la seva trajectòria en RSE i lesborganitzacions reconeg udes per les seves bones pràctiques en matèries clau de la responsabilit at social\, es faran públiques a l’acte dels Premis Respon.cat 2022.\n\ nL’Acte de lliurament dels Premis Respon.cat reconeix cinc empreses\, un  territori i una persona per les següents categories:\n\nPremi Respo n.cat a la trajectòria del compromís en responsabilitat social:\n\n Em presa gran\n Empresa petita i mitjana\n\nReconeixement a les bones pràc tiques empresarials:\n\n Programa empresarial de voluntariat\n Programa empresarial ambiental de col·laboració\n Territoris socialment responsa bles\n Bones pràctiques empresarials de reforma horària\n\nReconeixemen t especial a la trajectòria destacada d’una persona pel seu compromís amb la responsabilitat social a Catalunya.\nINSCRIPCIONS OBERTES AQUÍ\nM és informació CATEGORIES:Esdeveniments LOCATION:Casa LLotja de Mar\, Pg. d'Isabel II\, 1\, Barcelona\, 08003\, Spa in X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Pg. d'Isabel II\, 1\, Barce lona\, 08003\, Spain;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Casa LLotja de Mar:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-10@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20240510T103000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20240510T130000 DTSTAMP:20240425T085124Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/visita-a-bonarea-guissona/ SUMMARY:Visita a bonÀrea Guissona DESCRIPTION:Us convidem a conèixer bonÀrea per dins!\n\nEn aquesta visita a bonÀrea visitarem el centre alimentari “La Closa”\, de 220.000 m2\ , que disposa de les següents instal·lacions: escorxadors\, sales d’el aborats d’embotits\, assecadors de pernils\, línies de lactis\, postres \, brous i cremes\, salses\, sucs\, zona d’elaboració de pa\, zona log ística -magatzems dinàmics i molls de càrrega-\, magatzem de matèries primeres\, planta pet foods i depuradora.\n\nMés informació >\;>\; U s convidem a conèixer bonÀrea per dins! ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://respon.cat/wp-content/uploads/2024/04/ce ntreAlimentariGuissona.jpg CATEGORIES:Esdeveniments LOCATION:bonÀrea Guissona\, Av. Verge del Claustre\, 73\, Guissona\, 25210 \, Spain X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Av. Verge del Claustre\, 73 \, Guissona\, 25210\, Spain;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=bonÀrea Guissona:g eo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-11@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20240610T180000 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20240610T200000 DTSTAMP:20240521T113754Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/jornada-sobre-la-metodologia-dimpacte -sroi-retorn-social-de-la-inversio/ SUMMARY:Jornada sobre la metodologia d’\;impacte SROI (Retorn Social d e la Inversió) DESCRIPTION:En el Grup de Treball de Reptes Socials de Respon.cat hem consi derat la importància d'abordar el càlcul de l'impacte. En aquest context \, la Fundació Visible\, que està fent els passos per integrar-se com a membre de Respon.cat\, ens convida a una sessió de formació i networking sobre la metodologia d’impacte SROI (Retorn Social de la Inversió) amb la ponència de Patricia Pólvora\, experta qualificada amb Nivell 3 d’ SROI.\n\nEl càlcul de l'impacte social és essencial per a les empreses q ue volen comprendre i augmentar el valor que generen per a la societat. La metodologia SROI proporciona un marc per mesurar i valorar de manera mone tària els beneficis socials\, ambientals i econòmics creats per les seve s activitats. Aquesta eina permet analitzar l'eficiència i l'eficàcia de les accions empresarials\, ajudant a prendre decisions informades i a mil lorar la rendibilitat social de les inversions.\n\nAquest esdeveniment és una oportunitat única per intercanviar opinions i experiències sobre la necessitat de canviar la manera com reportem els resultats i com podem mi llorar la nostra contribució social.\n\nData: 10 de juny de 2024\nHora:  18:00h\nLloc: Casa Seat\, Passeig de Gràcia\, 109\, Barcelona\n\nAgend a de l’esdeveniment:\n\n 18:00 – Obertura de portes i registre\n 18: 30 – Benvinguda i introducció a càrrec de Patricia Ripoll (Presidenta de la Fundació Visible)\n 18:45 – Ponència sobre SROI amb Patricia P ólvora\n 19:25 – Torn de preguntes i respostes amb Jordi González\n 19:45 – Networking i begudes\n\nInscripció:\nPer assistir a la jornada\ , és obligatori inscriure’s i confirmar l’assistència a través d’ aquest enllaç.\n\nNo dubteu a posar-vos en contacte per a qualsevol consu lta a fv@fundacionvisible.org.\n\nUs hi esperem per aprendre junts i const ruir un futur més responsable i eficient en la gestió dels nostres impac tes socials. ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://respon.cat/wp-content/uploads/2024/05/Co neixeu-la-metodologia-dimpacte-SROI-Retorn-Social-de-la-Inversio.png CATEGORIES:Esdeveniments LOCATION:Casa Seat\, Passeig de Gràcia 109\, Barcelona\, South Korea X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Passeig de Gràcia 109\, Ba rcelona\, South Korea;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Casa Seat:geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-13@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20240927T094500 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20240927T113000 DTSTAMP:20240718T130305Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/visita-a-hp/ SUMMARY:Visita a HP DESCRIPTION:En el marc de les visites trimestrals a empreses membres\, dest inades a les empreses membres de Respon.cat\, anunciem que farem una visit a a HP.\n\nInscriviu-vos en aquest formulari\n\nConsulteu com arribar-hi\n \n\n\n LOCATION:https://www.google.cat/maps/place/HP+Inc./@41.4930627,2.0656541,17 z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x12a4914d8b41983d:0x9bbac796233a972b!2sHewlett+Pac kard,+Cam%C3%AD+de+Can+Graells,+1-21,+08174+Sant+Cugat+del+Vall%C3%A8s,+Ba rcelona!3b1!8m2!3d41.492594!4d2.0629124!16s%2Fg%2F11sy4yxcqf!3m5!1s0x12a49 14d8e790ab5:0x32d81120be6614a3!8m2!3d41.4930389!4d2.0629302!16s%2Fg%2F11by cjtxgc?entry=ttu END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0-12@respon.cat DTSTART;TZID=Europe/Madrid:20241129T094500 DTEND;TZID=Europe/Madrid:20241129T120000 DTSTAMP:20240718T130608Z URL:https://respon.cat/esdeveniments/visita-a-tersa/ SUMMARY:Visita a TERSA DESCRIPTION:En el marc de les visites trimestrals a empreses membres\, dest inades a les empreses membres de Respon.cat\, us avancem que organitzarem una visita a TERSA\, empresa de tractament i selecció de residus\, per si ja voleu anar-vos reservant l'agenda.\n\nInscriviu-vos en aquest formular i\n\n\n\n LOCATION:https://www.google.cat/maps/place/C%2F+d'Eduard+Maristany,+46,+089 30+Sant+Adri%C3%A0+de+Bes%C3%B2s,+Barcelona/@41.418614,2.2287255,815m/data =!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4a4aca05237c9:0x3c4396da3a2ec662!8m2!3d41.419 1053!4d2.2292014!16s%2Fg%2F11g01w77dl?entry=ttu END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Madrid X-LIC-LOCATION:Europe/Madrid BEGIN:STANDARD DTSTART:20221030T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20230326T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD DTSTART:20231029T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20240331T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD DTSTART:20241027T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR