Presentació dels casos de bones pràctiques

Text de la presentació de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, a la publicació Bones Pràctiques de Responsabilitat Social

Aquesta publicació pretén reconèixer el paper actiu i compromès que porten a terme les empreses petites i mitjanes en matèria de responsabilitat social. I per fer-ho volem mostrar un seguit de casos de bones pràctiques, caracteritzats per la seva diversitat en diferents sentits.

Cada empresa que hem seleccionat ha estat proposada per agents dels respectius territoris i per experts amb la intenció de cobrir sectors i territoris diversos. Sense vocació d'exhaustivitat, hem volgut cobrir sectors com l'agroalimentari, turístic, industrial, detallista, transport, i també hem tingut interès a fer lloc per a sectors culturals, socials o educatius, per tal de mostrar que qualsevol sector d'activitat econòmica pot abordar la gestió de l'RSE, de manera adaptada òbviament als impactes de cadascun.

També era important que el territori hi estigués representat, amb poblacions que cobreixen bona part del territori: Alt Penedès, Anoia, Barcelonès, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, Gironès, Les Garrigues, Pallars Sobirà, Terra Alta, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Vallès Oriental.

La diversitat també afecta les dimensions, ja que al costat d'una majoria de pimes, també tenim quatre microempreses, alhora que cal fer notar que dues corresponen a un model de franquícies, de manera que la petita dimensió corporativa no mostra l'impacte real.

Pel que fa a la propietat, al costat d'empresa privada, hem incorporat dues fundacions, una cooperativa i un consorci públic, per tal de mostrar també la diversitat en aquest sentit, i facilitar que es visualitzi que la responsabilitat social és pròpia indistintament d'organitzacions grans o petites, públiques, privades o socials. Gairebé tots els casos són del conjunt de l'empresa tractada, excepte dos casos, que corresponen a un equipament o un programa concret, d'interès per la seva singularitat.

Respecte a l'antiguitat, tant podem trobar empreses centenàries com algunes nascut en plena crisi, i ho han fet amb uns valors plenament compromesos amb l'RSE, fet que possiblement estigui a la base del seu èxit ja que en tots tres casos n'han fet un atribut central de la proposta de valor.

Si bé els estadis de gestió de l'RSE en aquestes empreses seleccionades és divers, cal dir que en general s'ha optat per seleccionar casos que mostressin un compromís clar un seguit de bones pràctiques però que no estiguessin portant a terme plenament un sistema de gestió de l'RSE.

Volem mostrar una realitat de l’RSE a les pimes com un procés de millora permanent , no tancat ni perfecte, sinó com un aprenentatge a partir de la introducció de bones pràctiques, un lideratge responsable i compromès, una capacitat d’observació i diàleg. Mostrant empreses en estadis diferents també col·laborem a normalitzar que no hi ha empreses que sí o no gestionen l’RSE, sinó que hi ha graus i estadis, i és a partir d’aquesta evidència que volem convidar a sumar-se sense por a la gestió de l’RSE, tot anant descobrint el valor compartit que aporta, valor econòmic i valor social

Foment de l'RSE

La publicació d'aquests casos forma part de la línia de foment de l'RSE per la via del reconeixement públic i l'encoratjament particular. Al costat d'aquesta acció, Respon.cat té intenció de posar en marxa altres programes que promoguin i facilitin que més empreses s'incorporin a la gestió de l'RSE, especialment les pimes. De les quatre línies de treball que Respon.cat ha dissenyat, la tercera té precisament aquest objectiu, que es pretén portar a terme per mitjà de premis i reconeixements, accions de divulgació i sensibilització, i sobretot amb la represa d'un programa marc en la línia del que foren a l'any 2009 i al 2011 els programes RSE.Pime i tRanSparÈncia respectivament, procurant dotar-lo de continuïtat o caràcter permanent.

Amb la intenció de fer aquest pas, hem volgut contactar amb les empreses que van participar en aquells programes per valorar l'impacte que varen tenir, per millorar les propostes que es puguin fer ara i adaptar-les al temps actual i inquietuds de les empreses. El resultat és una enquesta, els resultats de la qual podeu trobar al portal de Respon.cat.

Així, aquesta publicació i l'acte en què s'ha donat a conèixer volen ser també un reconeixement a les pimes que van participar en aquests programes, liderats pel Consell de Cambres i la Generalitat de Catalunya, així com altres que s'han portat a terme a Catalunya amb gran valor i impacte, com ara l'RSECoop o Gestió Sostenible Rural. I vol servir per anunciar aquesta voluntat de posar-nos en marxa per a garantir que l'RSE estigui més present en el teixit empresarial català i, com es diu a la presentació, formi part de la manera catalana de fer empresa.

Josep Maria Canyelles
Coordinador de Respon.cat

About author

Le podría interesar también

Sin categorizar

Respon.cat participa en el Cafè de la Federació mostrant el sentit dels ODS a les cooperatives

Respon.cat va participar en el Cafè de la Federació debaten “com les empreses s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible”. Aquesta sessió es va fer en format virtual i es

Sin categorizar

Obert el III cicle formatiu de responsabilitat social de RSCat

La tercera edició del Cicle Formatiu de Responsabilitat Social de RSCat es focalitzarà en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) Respon.cat promou el programa Focus de l’RSE a Catalunya, que és l’agenda

Novedades

RESERVA DE AGENDA – 20 de junio: acto de clausura de la RSE.Pime 2021-22 y lanzamiento de la nueva edición

El próximo 20 de junio celebramos el acto de clausura de RSE.Pime 2021-22 y lanzamiento de la nueva edición en la Casa Llotja de Mar de Barcelona En este acto