L’Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra i l’Associació Respon.cat treballaran per incorporar perfils de conselleres i directives a les empreses

L’Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra i l’Associació Respon.cat treballaran per incorporar perfils de conselleres i directives a les empreses

 • L’ODEE compta amb una plataforma que conté una base de dades de conselleres i directives acreditades amb un perfil que respon al conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds.
 • El 66% de les empreses catalanes no tenen cap dona en el seu equip directiu.
 • Per arribar al 40% de dones en els consells d’administració de les empreses amb més de 250 treballadors a Catalunya s’haurien d’incorporar 865 dones.

Barcelona, 5 d’agost de 2018.- L’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Associació Respon.cat han signat un conveni de col·laboració per posar a l’abast de les empreses l’eina creada per l’ODEE amb l’objectiu de fer equips de direcció i consells d’administració paritaris.

Es tracta d’una plataforma que conté una base de dades de conselleres i directives, amb un perfil que respon al conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds. L’eina, s’adreça a les dones que es vulguin postular per entrar en els equips directius i en els consells d’administració, així com a les empreses i organitzacions que vulguin incorporar aquest talent femení, tenint en compte els perfils més idonis de lideratge.

Actualment la plataforma compta amb 160 perfils, que han hagut de seguir un estricte procés d’acreditació, basat no només en el currículum acadèmic, sinó també en les competències transversals, com les habilitats comunicatives; de relacions i d’empatia; d’organització i direcció d’equips; d’adaptabilitat i de flexibilitat.

L’ODEE i Respon.cat treballaran conjuntament per ajudar les organitzacions i empreses privades i públiques a complir amb la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. A més, segons l’estudi de l’ODEE La presència de les dones en els consells d’administració de les empreses a Catalunya , només l’11% de les 4.000 empreses catalanes subjectes a la Llei espanyola d’Igualtat 2007 tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració.

Aquesta Llei especifica que les societats obligades a presentar comptes de pèrdues i guanys no abreujats procuraran incloure en el Consell d’Administració un nombre de dones que permeti assolir una presència equilibrada de dones i homes (40%-60%) en un termini de 8 anys a partir de l’entrada en vigor de la llei (24/03/07).

De les prop de 210.000 societats a Catalunya analitzades, el 66% no té cap dona a l’equip directiu, un percentatge que es manté força estable en els últims anys. Així mateix, dels prop de 118.000 càrrecs directius analitzats, només el 21,3% són dones.

Per arribar al 40% de dones en els consells d’administració de les empreses amb més de 250 treballadors a Catalunya s’haurien d’incorporar 865 dones. En el cas de les empreses de 50 a 250 treballadors, caldria 2.720 dones més per assolir el 40%.

El Govern de l’Estat, per la seva banda, també ha anunciat que vol que els consells d’administració de les empreses siguin paritaris en un termini de cinc anys. És per això que donarà aquest termini a les empreses privades perquè facin complir la proposició de Llei, registrada al Congrés dels Diputats.

La signatura del conveni ha comptat amb el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, la presidenta de l’ODEE, Anna Mercadé, el president de Respon.cat Josep Santacreu, la vicepresidenta de Respon.cat, Mercè Mullor, Joana Amat, vocal de Respon.cat i Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat.

Respon.cat divulgarà la Plataforma entre les empreses alhora que també estudiarà com les empreses que incorporen la gestió de la responsabilitat social estan incorporant el vector de la igualtat i viceversa, amb la intenció de promoure que la igualtat sigui un element més rellevant dins els enfocaments d’RSE.

Anna Mercadé, directora de l’ODEE, ha destacat durant l’acte de la signatura que “el conveni firmat cerca facilitar a les empreses complir amb la seva responsabilitat social corporativa i fer efectiva la Llei d’igualtat aprovada pel Parlament de Catalunya”.

El president de Respon.cat, Josep Santacreu, ha remarcat la missió de l’entitat de promoure la responsabilitat empresarial entre les empreses catalanes i ha fet èmfasi amb allò que significa la col·laboració. “L’acord amb l’ODEE ens permetrà col·laborar junts i ajudar a les empreses a augmentar la presència de dones en els càrrecs de responsabilitat, un dels punts que conformen l’agenda 2030 de l’ONU per al desenvolupament sostenible”, ha explicat.

Mapa competencial

La plataforma defineix el ‘Mapa Competencial’ idoni que hauria de tenir una persona per ser conseller/a o directiu/va, en base a un estudi elaborat a partir d’entrevistes als principals directius del país. Aquest està format per:

 • Competències tècniques: coneixements econòmics i financers; de direcció estratègica; del marc legal i normatiu i dels recursos estratègics.
 • Competències bàsiques: coneixement general del context empresarial; d’altres idiomes; de l’entorn PESTEL i del coneixement.
 • Competències transversals: responsabilitat; pensament estratègic; identificació; situar-se en el context; relació interpersonal; comunicació i creativitat i innovació.

Sobre l’ODEE

L’ODEE de la Cambra és un observatori de reflexió, estudi, propostes i actuació per posar en valor a les dones professionals, emprenedores i empresàries. Promou l’aprofitament del talent femení i la seva incorporació als càrrecs de decisió empresarial per corregir els desequilibris de gènere.

Sobre Respon.cat

Respon.cat, iniciativa per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, és l’entitat empresarial de referència en RSE, i pretén contribuir a fer un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya amb la implicació d'empreses i altres organitzacions.

 

 

 • Premsa Cambra de Barcelona: www.premsa.cambrabcn.org
 • Twitter: @presscambrabcn | @odeecambra
 • Flickr: PressCambraBarcelona
  Youtube: Cambra de Barcelona

Le podría interesar también

Acte de llançament del Programa RSE.Pime 2016 i cloenda de l’edició 2015

Les pimes interessades en la responsabilitat social poden optar a una nova edició del Programa RSE.Pime, que es presentarà públicament el proper 9 de juny, en un acte que també

Economia circular, cap a un nou paradigma més respectuós amb l’aigua i el medi ambient

Aigües de Barcelona i Lavola Anthesis han participat en la desena sessió de Formació en RSE de Respon.cat parlant sobre com avançar en el paradigma de l’economia circular. El Programa de

[Article #TSR] Com una empresa pot ajudar a fer canvis i crear noves cultures tant dins el sector com en les relacions laborals?

Joana Amat Codirectora general d’Amat Immobiliaris A Amat Immobiliaris hem estat persones inquietes i socialment compromeses, en especial perquè sempre hem considerat l’habitatge com un tema molt sensible, estem parlant