Hem estat a la jornada de cloenda del programa europeu COGITA

  • Avui 23 d'octubre de 2014 ha tingut lloc la Jornada Final de COGITA amb la participació dels representants dels tretze territoris participants i altres experts i públic interessat.
  • El títol de la jornada ha estat "Bones pràctiques en compra pública / Creixement Responsable", i s'ha celebrat a Bolonya, Itàlia, a les dependències del govern de la regió d'Emilia Romanya.
  • Narcís Bosch, gerent del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, i Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, han participat a la jornada.

Presentem tot seguit l'agenda de treball i algunes de les aportacions que s'hi han fet.

09.30 Benvinguda i Obertura - Morena Diazzi, Regió Emilia Romanya, directora general d'Activitats Econòmiques, Comerç i Turisme

Professor Reinhard Steurer, Institut de Boscos, Medi Ambient i Política de Recursos Naturals, Universitat de Viena

Professor Reinhard Steurer, Institut de Boscos, Medi Ambient i Política de Recursos Naturals, Universitat de Viena

09.45 El paper de les administracions públiques en matèria d'RSE-Professor Reinhard Steurer, Institut de Boscos, Medi Ambient i Política de Recursos Naturals, Universitat de Viena de Recursos Naturals i Ciències de la Vida

El fet que els governs no tinguin un gran poder avui dia, ens obliga a replantejar el mapa del poder i plantejar la distribució del poder en un model de governança.

Per una banda tenim la regulació dura; per una altra l'autoregulació empresarial (estàndars i codis, com Cement sustainability Initiative; filantropia, integració formal de l'RSE, innovació responsable...). Per la seva banda, la societat civil fa pressió, propostes, i actua com una regulació civil.

El món privat i social es relacionen amb col·laboracions i aliances (FSC,per exemple, suposa una co-regulació). Però ara ens interessa veure què passa en les àrees de confluència amb el sector públic.

Combina diferents instruments (legals, econòmics, informacionals, partenariats i híbrids) amb diferents temes (conscienciació i capacitació, transparència, inversió socialment responsable; lideratge per exemple en la compra pública).

Finalment, valora que hi ha diferències entre un enfocament passiu, basat a esperar l'autoregulació, o un de proactiu, que fomenti la co-regulació.

Daniela Kitzberger i Hans-Christian Jaeger, Govern Baixa Àustria; Eleni Apospori, Universitat d'Economia i Negocis d'Atenes

Daniela Kitzberger i Hans-Christian Jaeger, Govern Baixa Àustria; Eleni Apospori, Universitat d'Economia i Negocis d'Atenes

10.30 L'enfocament integrat COGITA: concepte i aplicació - Giulia Bubbolini, CISE - Centre d'Innovació i Desenvolupament Econòmic, líder del projecte Cogita - Daniela Kitzberger i Hans-Christian Jaeger, Govern Baixa Àustria - Eleni Apospori, Universitat d'Economia i Negocis d'Atenes - Centre de recerca

S'explica l'enfocament COGITA que s'ha treballat al llarg del projecte i també les conclusions de l'enquesta que s'ha fet recentment a pimes dels territoris participants. L'estudi ha comparat les necessitats manifestades per les empreses amb allò que les polítiques públiques ofereixen.

Cal dir que de les 230 respostes vàlides, 39 provenen d'empreses catalanes, havent estat Catalunya el segon territori que més n'ha aportat, després d'Anglaterra.

Elisa Milos, Joint Technical Secretariat INTERREG IVC

Elisa Milos, Joint Technical Secretariat INTERREG IVC

11.00 INTERREG IVC i INTERREG Europa: l'abans i ara de la cooperació interregional - Elisa Milos, Joint Technical Secretariat INTERREG IVC

Es presenta, pendent d'aprovació, la previsió del nou model del programa Interreg IVC, que preveu d'un a tres anys d'intercanvi d'experiències, que han d'acabar amb un pla d'acció, i fins a 2 anys d'implantació i monitorització. Es preveu que un cop s'aprovi es faci una jornada de presentació, probablement a final del 2014, i que durant el primer semestre del 2015 es faci la primera crida per a propostes de projectes.

Giancarlo Zozza, IntercentER - Emilia Romanya, Agència de Contractació Pública i mercats electrònics

Giancarlo Zozza, IntercentER - Emilia Romanya, Agència de Contractació Pública i mercats electrònics

11.40 Compra pública verda i social a Emilia Romanya - Giancarlo Zozza, IntercentER - Emilia Romanya, Agència de Contractació Pública i mercats electrònics.

Explica el model de compra pública d'Emilia Romanya, amb la incorporació de criteris de compra verda i social, partint d'una sensibilitat regional per l'economia sostenible. Han actuat en diferents grups de compres i l'experiència els mostra que les empreses tenen gran capacitat per adaptar-se a les demandes de sostenibilitat que es van formulant.

 

Stewart Stacey, conseller del gabinet Ajuntament de Birmingham

Stewart Stacey, conseller del gabinet Ajuntament de Birmingham

12.00 Ajuntamentde Birmingham: la Cartade Responsabilitat Social-RegidorStewartStacey, membre del gabinetAjuntamentde Birmingham

L'Acord empresarial de Birmingham per la Responsabilitat Social implica un seguit de principis rectors als quals l’Ajuntament de Birmingham s’adhereix i als quals convida a adoptar als seus proveïdors, les empreses en general, altres ens públics (incloent-hi les escoles), i organitzacions del tercer sector (incloent-hi les beneficiàries d’ajuts). Els signants de l’acord consideraran i descriuran com poden millorar el benestar econòmic, social i ambiental de Birmingham que resulta de les seves activitats. Això inclou resultats indirectes a través d’encàrrecs i proveïment. Els signants de l’acord es comprometran amb els principis que segueixen, bé adoptant plenament l’Acord en el moment de la signatura o, de manera alternativa, amb un compromís de plena adopció amb un calendari establert i clar.

  • Ocupació local
  • Compra Primer a Birmingham
  • Partners a les comunitats
  • Bon ocupador
  • Verd i sostenible
  • Proveïment ètic

Tots els principis i polítiques de l’Acord seran obligatoris per a organitzacions amb contractes individuals de més de £200.000 per any i per a aquelles que hagin sumat contractes anuals o ajuts per sobre de £500.000. Els contractes i els ajuts per sota d’aquests llindars tenen aspectes de l’Acord que són obligatoris i altres que són voluntaris. Des de setembre de 2013 més de 100 empreses han signat la Carta i estan pagant salari de vida (living wage).

 

Frederik Claerbout, Equip de Desenvolupament Sostenible, Serveis per a la Política del Govern General, Govern de Flandes

Frederik Claerbout, Equip de Desenvolupament Sostenible, Serveis per a la Política del Govern General, Govern de Flandes

12.40 Integració de les preocupacions socials i ambientals en les polítiques de contractació Regió de Flandes - Frederik Claerbout, Equip de Desenvolupament Sostenible, Serveis per a la Política del Govern General, Govern de Flandes

S'explica el model de compra responsable de Flandes i de Gent, aportant idees sobre com fer una compra intel·ligent.
15.00 - 17.00 Bones Pràctiques. Taller amb els actors locals. Taller participatiu per debatre les bones pràctiques en matèria de Contractació Pública Responsable i Sostenible.

About author

Le podría interesar también

Sin categorizar

Xavier Antich: “L’ètica pública ha d’afegir l’exemplaritat a la integritat, la decència i la responsabilitat”

Aquest dimecres va tenir lloc un col·loqui amb Xavier Antich i Valero, filòsof, professor d’Estètica a la UdG i president de la Fundació Tàpies, en el marc del Tribuna Vilanova,

Sin categorizar

Càpsula de coneixement sobre “Economia circular”

Dimarts 10 d’octubre de 14 a 16.30 h Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, Barcelona) Cal inscripció prèvia. Es demana puntualitat         El proper 10 d’octubre tindrà

Sin categorizar

[Vídeo] Assemblea constituent de Respon.cat i recull de microvídeos

  Vídeo-notícia de l’Assemblea general constituent de Respon.cat que es va celebrar dimecres 11 de febrer seguit dels microvídeos que es van enregistrar dels membres de l’associació recent creada.   Entrades