Dilluns 15 presentarem 20 casos de bones pràctiques d’RSE

Dilluns 15 presentarem 20 casos de bones pràctiques d’RSE

  • Els 20 casos de bones pràctiques de Responsabilitat Social recollits en una publicació corresponen a pimes i microempreses de sector i territoris diversos
  • Es presentaran aquest dilluns 15 de desembre a l'acte organitzat per Respon.cat, amb el president del Consell de Cambres de Comerç i el conseller d'Empresa i Ocupació

Presentació dels casos de bones pràctiques

PortadaAquesta publicació pretén reconèixer el paper actiu i compromès que porten a terme les empreses petites i mitjanes en matèria de responsabilitat social. I per fer-ho volem mostrar un seguit de casos de bones pràctiques, caracteritzats per la seva diversitat en diferents sentits.

Cada empresa que hem seleccionat ha estat proposada per agents dels respectius territoris i per experts amb la intenció de cobrir sectors i territoris diversos. Sense vocació d'exhaustivitat, hem volgut cobrir sectors com l'agroalimentari, turístic, industrial, detallista, transport, i també hem tingut interès a fer lloc per a sectors culturals, socials o educatius, per tal de mostrar que qualsevol sector d'activitat econòmica pot abordar la gestió de l'RSE, de manera adaptada òbviament als impactes de cadascun.

També era important que el territori hi estigués representat, amb poblacions que cobreixen bona part del territori: Alt Penedès, Anoia, Barcelonès, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, Gironès, Les Garrigues, Pallars Sobirà, Terra Alta, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Vallès Oriental.

La diversitat també afecta les dimensions, ja que al costat d'una majoria de pimes, també tenim quatre microempreses, alhora que cal fer notar que dues corresponen a un model de franquícies, de manera que la petita dimensió corporativa no mostra l'impacte real.

Pel que fa a la propietat, al costat d'empresa privada, hem incorporat dues fundacions, una cooperativa i un consorci públic, per tal de mostrar també la diversitat en aquest sentit, i facilitar que es visualitzi que la responsabilitat social és pròpia indistintament d'organitzacions grans o petites, públiques, privades o socials. Gairebé tots els casos són del conjunt de l'empresa tractada, excepte dos casos, que corresponen a un equipament o un programa concret, d'interès per la seva singularitat.

Respecte a l'antiguitat, tant podem trobar empreses centenàries com algunes que han nascut en plena crisi, i ho han fet amb uns valors plenament compromesos amb l'RSE, fet que possiblement estigui a la base del seu èxit ja que en tots tres casos n'han fet un atribut central de la proposta de valor.

Si bé els estadis de gestió de l'RSE en aquestes empreses seleccionades és divers, cal dir que en general s'ha optat per seleccionar casos que mostressin un compromís clar un seguit de bones pràctiques però que no estiguessin portant a terme plenament un sistema de gestió de l'RSE. Volem mostrar una realitat de l’RSE a les pimes com un procés de millora permanent, no tancat ni perfecte, sinó com un aprenentatge a partir de la introducció de bones pràctiques, un lideratge responsable i compromès, una capacitat d’observació i diàleg. Mostrant empreses en estadis diferents també col·laborem a normalitzar que no hi ha empreses que sí o no gestionen l’RSE, sinó que hi ha graus i estadis, i és a partir d’aquesta evidència que volem convidar a sumar-se sense por a la gestió de l’RSE, tot anant descobrint el valor compartit que aporta, valor econòmic i valor social

Foment de l'RSE

La publicació d'aquests casos forma part de la línia de foment de l'RSE per la via del reconeixement públic i l'encoratjament particular. Al costat d'aquesta acció, Respon.cat té intenció de posar en marxa altres programes que promoguin i facilitin que més empreses s'incorporin a la gestió de l'RSE, especialment les pimes. De les quatre línies de treball que Respon.cat ha dissenyat, la tercera té precisament aquest objectiu, que es pretén portar a terme per mitjà de premis i reconeixements, accions de divulgació i sensibilització, i sobretot amb la represa d'un programa marc en la línia del que foren a l'any 2009 i al 2011 els programes RSE.Pime i tRanSparÈncia respectivament, procurant dotar-lo de continuïtat o caràcter permanent.

Amb la intenció de fer aquest pas, hem volgut contactar amb les empreses que van participar en aquells programes per valorar l'impacte que varen tenir, per millorar les propostes que es puguin fer ara i adaptar-les al temps actual i inquietuds de les empreses. El resultat és una enquesta, els resultats de la qual podreu trobar després del 15-12-2014 al portal de Respon.cat.

Així, aquesta publicació i l'acte en què s'ha donat a conèixer volen ser també un reconeixement a les pimes que van participar en aquests programes, liderats pel Consell de Cambres i la Generalitat de Catalunya, així com altres que s'han portat a terme a Catalunya amb gran valor i impacte, com ara l'RSECoop o Gestió Sostenible Rural. I vol servir per anunciar aquesta voluntat de posar-nos en marxa per a garantir que l'RSE estigui més present en el teixit empresarial català i, com es diu a la presentació, formi part de la manera catalana de fer empresa.

Josep Maria Canyelles

Coordinador de Respon.cat

Le podría interesar también

[Vídeo] A Mullor hem abordat la crisi aportant solucions adaptades a cada situació

Amb la voluntat de mostrar com responen les empreses compromeses davant la crisi del coronavirus, Respon.cat ha elaborat un recull de vídeos amb propostes, bones pràctiques, crides o altres iniciatives

Grup SIFU crea un canal de vídeo propi per informar persones amb sordesa sobre la COVID19

Grup Sifu, empresa membre de Respon.cat, crea un canal per a persones amb sordera per informar sobre la Covid.19 en col·laboració amb Àgils Accessibilitat, encarregada d’adaptar la informació a la

[Article #TSR] Economia del Bé Comú: una Responsabilitat Social avançada?

Adela Suñer Coordinació equip de difusió, formació i educació de l’Associació catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú   Us agraïm en nom de l’associació catalana pel foment