[Article #TSR] Fundació Marianao, Territori Comunitàriament Responsable

TSR_capçalera_blog_Respon.cat

Josep_Torrico_Fundacio_Marianao

Josep Torrico
Director de la Fundació Marianao

MarianaoTeCor

El Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable és una iniciativa que neix amb la voluntat d’incidir en el territori de Marianao a Sant Boi de Llobregat, amb l’objectiu de millorar les condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva metodologia, la participació de tots els agents implicats amb la finalitat d’aconseguir respostes multidimensionals al repte de la multicausalitat de l’exclusió social.

El més rellevant del programa és la visió ideològica i política sobre la que es fonamenta, i del que destaquen tres aspectes, que expliquen la seva forma de fer:

  • La construcció de polítiques públiques comunitàries no és una qüestió exclusiva de l’Administració, sinó que implica a tots els actors socials.
  • La qualitat democràtica requereix dotar de veu a les víctimes de la crisi, a les persones del territori, als grups d’acció comunitària.
  • La horitzontalitat entre Administració, Societat civil, i sector empresarial.

Els objectius són:

  • Promoure la creació de nous projectes socials, econòmics i culturals que complementin les polítiques públiques ja existents, generadores de benestar i cohesió social, que donin resposta a les necessitats de les persones, especialment les que estan afectades per la crisi.
  • Generar un model d’intervenció social que estimuli la corresponsabilitat i el compromís social de la comunitat en la generació d’actuacions de millora en el territori
Municipi Participants
Barri de MarianaoSant Boi Ajuntament de Sant Boi, Consell Comarcal Baix Llobregat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Fundació “la Caixa”, empreses, universitats, institucions socials, educatives, de salut, sindicats, entitats veïnals.
Idea força Acció comunitària, governança corresponsabilitat i polítiques públiques participatives.
Tipologia de l’aliança Acord formal entre diferents sectors al voltant d’un projecte de intervenció Comunitària Intercultural.
Lideratge Fundació Marianao com a iniciativa de treball arrelada al territori i que aposta per l’acció comunitària
Sistema de govern Equip impulsor format pel conjunt de les entitats promotores.

 

Institucions implicades
  • Institucions impulsores

La Fundació “la Caixa” i la Fundació Marianao, com a institucions que, a partir d’un treball cooperatiu i consolidat des de fa anys, inspiren i promouen el programa MarianaoTeCor.

  • Institucions promotores

Les institucions públiques: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i les dues institucions impulsores: Fundació “la Caixa” i la Fundació Marianao.

  • Institucions participants

Institucions públiques, empreses, universitats, institucions socials, educatives, de salut, sindicats, entitats veïnals, persones a títol individual... Aquestes institucions cooperen i participen activament en el Programa de diverses maneres: amb les coordinacions professionals, en el procés participatiu de diagnosi, amb el disseny i la creació de projectes conjunts, compartint recursos i logística, entre d’altres.

Esquema de la intervenció

5. Esquema_MarianaoTeCor

-

 

 

La Fundació Marianao és una entitat d'iniciativa comunitària que promou el desenvolupament local i comunitari a Sant Boi, amb un caràcter innovador i en diversos àmbits d'actuació. Amb més de 65 professionals i un centenar de voluntaris ens ocupem de la formació i la inserció laboral, de la promoció i de la igualtat d’oportunitats; del lleure educatiu; la defensa dels drets humans; l’atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat social; i altres experiències que tenen com a comú denominador la inclusió, la promoció de la cohesió social i la convivènvia al territori.

Actualment estem impulsant el Programa MarianaoTeCor, "Marianao Territori Comunitàriament Responsable" com un instrument al servei del territori que vol estimular les relacions de bon veinatge i aprofundir en la recerca d'alternatives als reptes socials que ens planteja el territori

 

TSR+10Algunes persones i organitzacions participants al Seminari TSR+10, que tindrà lloc el 8 de juny a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, han volgut compartir amb els altres participants i de manera oberta a totes les persones interessades en l’RSE i en el desenvolupament de Territoris Socialment Responsables, una reflexió sintètica sobre el seu punt de vista, sobre alguna acció que porten a terme, sobre alguna proposta… Aquest espai d’aportacions està obert a altres organitzacions que, encara que no participin al Seminari, vulguin contribuir a publicar alguna reflexió vinculada de manera molt sintètica.

TSR_agrupats_Respon.cat

About author

Le podría interesar también

Sin categorizar

Mercadona aposta pel Voluntariat per la llengua, un recurs per a les empreses

  Mercadona, empresa membre de Respon.cat, entre altres empreses catalanes que han experimentat la formació de parelles lingüístiques. El Voluntariat per la Llengua treballa des del 2010, i al llarg

Sin categorizar

[ARTICLE] La funció del DiRSE en relació amb els "altres"

Respon.cat ha reunit responsables de gestió ambiental d’empreses membres, seguint l’objectiu d’anar convocant altres responsables funcionals diferents dels d’RSE. L’any passat ja vam reunir els directors de comunicació i màrqueting,

Sin categorizar

Grups de treball Respon.cat

COMUNITAT D’EMPRESES COMPROMESES Respon.cat vol ser una comunitat d’empreses compromeses, en la que les empreses membres puguin compartir espais d’intercanvi i treball conjunt. Amb aquest objectiu, existeixen diferents tipus d’espais