Amb l’aplicació de mesures de conciliació laboral, a Vallformosa s’ha aconseguit una organització més competitiva

Amb l’aplicació de mesures de conciliació laboral, a Vallformosa s’ha aconseguit una organització més competitiva

Vallformosa group

  • Amb motiu de la Setmana dels Horaris, entrevistem Joan Suriol, director de Recursos Humans de Vallformosa.
  • Suriol afirma que "amb l'aplicació de mesures de conciliació laboral a Vallformosa s'ha aconseguit un millor clima laboral, que ha comportat una millora en el rendiment de l'equip de treball i una organització més competitiva"
  • Respon.cat manté un compromís amb la reforma horària convocant els actes, jornades i reunions que organitza d’acord amb els paràmetres proposats per aquesta.

 

  1. La Setmana dels Horaris és una bona ocasió per posar sobre la taula la importància de la gestió del temps. Podríem gestionar el nostre temps d’una altra manera?

I tant que sí, però s’hi ha d’implicar tota la societat: governs, organismes oficials, empreses (grans, mitjanes i petites), persones treballadores, comerços, centres comercials, mitjants de comunicació (principalment televisions ), etc.

  1. Quines mesures heu pres, des de Vallformosa, en relació a la gestió dels temps de les persones treballadores?

Hem implantat mesures de flexibilitat horària per fer compatible la vida laboral, familiar, personal i social de les persones .

En el transcurs dels última anys, en l’Àrea de Serveis Centrals de Vallformosa hem passat d’un horari fixe i rígid (de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 19 h.) de dilluns a divendres on tothom entrava i sortia al mateix moment, a un horari totalment flexible (entrada entre les 8 h i les 9:15 h. i sortida entre les 16:30 h. i les 18 h. de dilluns a divendres, permetent que, qui hagi fet de dilluns a dijous 8,5 h/dia, el divendres pugui fer l’horari de 8 h. a 14 h.). Les pauses per dinar poden ser entre mitja hora i una hora i mitja.

Durant els mesos de juliol i agost es permet fer jornada intensiva de 8 h. a 15 h o 15:30 h. de dilluns a divendres, amb pausa de ½ h per dinar.

Per tant, dintre d’uns paràmetres marcats per l’empresa, el/la treballador/a decideix l’horari que a ell/a més li convé .

  1. Aquestes mesures orientades a flexibilitzar la gestió del temps de les persones treballadores, les heu pogut aplicar transversalment a tota l’empresa?

No. No es va poder aplicar-ho a totes les àrees de l’organització. Les mesures de flexibilitat horària les hem aplicat a l’àrea de serveis centrals, però si que es veritat que a l’àrea de producció hem aplicat altres mesures

En l’àrea de producció anteriorment teníem l’horari fixe i rígid de 9 h. a 13 h i de 15 h a 19 h. Des del 2010 que fem torns rotatius, de 6 h. a 14 h. i de 14 h. a 22 h.

Crec que també és una actuació en matèria de reforma horària, ja que abans amb l’horari que teníem no hi havia gairebé conciliació familiar, i ara almenys poden conciliar familiarment, almenys tots els matins o totes les tardes, depenent del torn.

  1. Quins han estat els efectes d’aquestes mesures?

Amb aquestes mesures, s’ha augmentat moltíssim la motivació dels col·laboradors i col·laboradores de l’organització. S’ha millorat el clima laboral i hi ha més comprimís i fidelització del talent. Alhora que s’ha reduït l’absentisme i la sinistralitat laboral.

Això ha comportat un millor rendiment en els llocs de treball, i en conseqüència un increment en la productivitat sostenible, una millora en els resultats de l’empresa, alhora que l’organització és més competitiva -

  1. Es pot generalitzar una mesura de flexibilitat horària com la vostra? Quines són les dificultats que es troba una empresa, en especial una pime, a l’hora d’incorporar mesures de gestió del temps com la vostra?

Sí que es pot generalitzar.
Com qualsevol canvi costa. Hi pot haver reticències per part de l’empresa, i fins i tot d’algun col·laborador/a, però quan es veuen tots els beneficis que comporten les mesures que s’estan aplicant, s’acaben implantat.

  1. Com han de contribuir les empreses al canvi cultural que suposa modificar els nostres horaris i recuperar les dues hores de desfasament horari que tenim a Catalunya en relació a la resta del món?

Crec sincerament que les empreses soles no ho podran fer. Les empreses son només un part, segurament una de les més importants. Per això com més empreses s’impliquin (potser faltaria algun tipus de legislació al respecte) més es podrà contribuir al canvi cultural de la modificació dels horaris.

 

Le podría interesar también

Les pimes compromeses han de transmetre als joves la passió d’emprendre des d’un model de gestió responsable, afirma Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat

Avui s’ha celebrat l’acte de cloenda del programa RSE.Pime 2017 i llançament de la nova edició del programa. Durant l’acte s’han reconegut les 19 pimes participants en l’RSE.Pime amb la

Es convoca un nou esmorzar empresarial de presentació de Respon.cat per a empreses interessades

Tindrà lloc un nou esmorzar empresarial amb organitzacions interessades, per a donar a conèixer Respon.cat i captar les seves inquietuds. Està previst que es vagin repetint periòdicament, sempre amb un

Creix l’interès per compartir bones pràctiques de responsabilitat social

La cinquena edició de la Jornada de Transferència de Bones pràctiques d’RSE es consolida amb en creixent interès d’un teixit empresarial cada vegada més compromès. Enguany ha estat una marató