Archive

Encuesta europea sobre RSE

Ayer 15 de Agosto terminó el plazo para dar respuesta a la encuesta que la Comisión Europea lanzó para evaluar el impacto de la estrategia de RSE. La Comisión Europea

Enquesta europea sobre RSE

Ahir 15 d’agost va acabar el termini per a donar resposta a l’enquesta que la Comissió Europea va llançar per a avaluar l’impacte de l’estratègia d’RSE. La Comissió Europea ha

‘Fer el bé fent el que millor saps fer’, reportatge a la revista Joia

La revista Joia, magazine de salut mental, editada per la Fundació Joia, publica un reportatge on es presenta la iniciativa Respon.cat, junt amb altres que entronquen amb la responsabilitat social.

“Hacer el bien haciendo lo mejor que sabes hacer”, reportage en la revista Joia

La revista Joia, magazine de salud mental, editada por la Fundación Joia, publica un reportaje donde se presenta la iniciativa Respon.cat, junto con otros que entroncan con la responsabilidad social.