Entrevista a Joan Piñol: Per cada euro invertit en programes de salut, hi ha un retorn mínim per a l’empresa del doble

Entrevista a Joan Piñol: Per cada euro invertit en programes de salut, hi ha un retorn mínim per a l’empresa del doble

 

 • Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, Respon.cat ha elaborat un monogràfic sobre salut i empresa on podem llegir l'entrevista a Joan Piñol, director general de la Fundación Salud y Persona.
 • Piñol sosté que "Per cada euro invertit en programes de salut, hi ha un retorn per a l'empresa d'entre 2,3 i 5,9€"

 

 

Entrevista

Què és una empresa saludable?

Hi ha una definició establerta que és: Organització que promou un entorn de treball en el que la plantilla i direcció participen en un procés de millora continua per promoure i protegir la salut, seguretat i benestar de las persones, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball.

 

Quins són els beneficis de promoure la salut des de l’empresa i a l’interior d’aquesta? Són superiors als costos?

 • Millora la imatge de l'empresa i el seu avantatge competitiu.
 • Millora la motivació de la plantilla.
 • Millora la salut, benestar i seguretat de la plantilla d'una manera sostenible.
 • Redueix l'accidentabilitat i les malalties d'una manera continuada.
 • Sistematitza aspectes clau dels entorns de treball saludables (ambient físic i psicosocial, recursos de salut i participació de l'empresa en la comunitat).
 • Redueix absentisme i millora la productivitat

Tots aquest beneficis són superiors al costos que poden tenir. Per cada euro invertit en programes de salut hi ha un retorn per a l'empresa d'entre 2,3 i 5,9 €

 

Què va motivar la creació de la Fundación Salud y Persona? Quina és la seva relació amb el concepte d’empresa saludable?

La nostra relació amb el concepte d'empresa saludable ve de l'experiència de molts anys en donar suport en temes de salut i assistència psicoemocional tant a clients com a treballadors d´empresa i llurs famílies.

La Fundación Salud y Persona som una entitat sense ànim de lucre que prestem serveis de salut i atenció psicoemocional tant de forma presencial a través de una xarxa de més de 400 centres d´atenció psicològica com a nivell d'atenció psicològica i social 24 h.

En l'àmbit de l'empresa quan els problemes personals, professionals i familiars augmenten fan que l'empleat/da redueixi de forma substancial els seus nivells de rendiment i augmenti l'absentisme.

Com a Fundació que som, destinem tots els beneficis de la nostra activitat a la millora de la salut integral de les persones grans que es trobin en situació de precarietat, soletat o en risc d´exclusió social, recolzant tècnica i econòmicament altres entitats sense ànim de lucre que facin accions de suport a les persones grans.

 

Entre d’altres línies d’acció, la Fundació certifica les Empreses Emocionalment Saludables (EES). Quina és la finalitat d’aquesta certificació?

 

La Fundación Salud y Persona certifica a tots els seus clients amb el segell d'Empresa Emocionalment Saludable (EES) pel suport i ajuda en Atenció Psicoemocional que dona als seus empleats/des i família.

Des de la Fundació vàrem crear aquest segell EES per certificar aquelles empreses que promouen, vetllen i protegeixen la salut emocional, seguretat i el benestar de les persones amb les que interactua.

Aquest concepte es fonamental en el marc de la salut, el benestar, l'RSC i la prevenció.

 

Quins són els principals reptes que enfronta una empresa quan decideix integrar la salut i el benestar en el seu model de negoci?

La cerca del benestar a través de practicar hàbits de vida saludables i el benestar estan de moda i els beneficis son múltiples: millora clima laboral, compromís i vinculació amb l'organització, desenvolupament professional, prevenció, entre altres, però no oblidem que els principals reptes son implicar als nostres col·laboradors, analitzar les coses que van bé i les que no, que sigui sostenible en el temps i, molt important, aprendre dels altres.

 

Quines tendències heu identificat entre les empreses en aquesta matèria? Quins reptes tenim per endavant les empreses catalanes (la gran majoria de les quals són pimes)?

Principalment els podem resumir en 4 aspectes:

 • Millorar l'ambient físic del lloc de feina (PRL) per reduir l'accidentabilitat i millorar en salut.
 • Estils de vida: Pautes que es donen a traves de tallers formatius sobre bona alimentació i pautes d'activitat física.
 • Donar suport psicoemocional tant al treballador/a com a la família
 • Relacions Socials: Organitzar accions per a la plantilla de participació amb la comunitat (voluntariat, acció social...). A més d'ajudar els altres, a nivell personal aporta satisfacció, cohesió, compromís i molts altres atributs positius.

Le podría interesar también

Vols conèixer Bones Pràctiques de Responsabilitat Social d’organitzacions referents del nostre país?

El proper 5 de febrer se celebrarà la Jornada de Transferència de Bones Pràctiques de les empreses guanyadores dels Premis Respon.cat 2018 a ESCI-UPF (Passeig Pujades, 1, Barcelona) La jornada servirà per a conèixer en profunditat

Respon.cat us desitja una Feliç Diada de Sant Jordi

                                   

Tota la informació sobre el programa RSE.Pime 2016

L’RSE.Pime 2016 és una nova oportunitat per a les Pimes catalanes d’elaborar un pla d’acció de Responsabilitat Social en 5 sessions. En aquest document trobareu tota la informació pràctica del programa: objectius, destinataris,