Formulari enquesta valoració Programa formació RSE de Respon.cat 2022-23

  Enquesta de valoració del programa de formació en RSE. Sisplau, tria la sessió que estàs valorant, les valoracions són de 1 a 5, sent 5 molt bona.

  PONENT 1

  Pertinència del tema tractat.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació mostrada/lliurada.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  PONENT 2 (no omplir si només hi ha hagut una ponència)

  SOBRE EL CONTINGUT

  Pertinència del tema tractat.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació mostrada/lliurada.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  PONENT 3 (no omplir si només hi ha hagut dues ponències)

  Pertinència del tema que ha tractat.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació mostrada/lliurada.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  SOBRE TOTA LA SESSIÓ

  Suport de la coordinadora de programa.
  12345

  Valoració global de la sessió.
  12345

  Estructura de la sessió.
  12345

  Què t'ha agradat més de la sessió?

  Comentaris o suggeriments de millora.

  SOBRE EL FORMAT

  Plataforma utilitzada per a la sessió (zoom).
  12345
  Horari de la sessió.
  12345
  Durada de la sessió.
  12345
  Comentaris sobre l'organització de la jornada (plataforma, horari, estructura...).