Formulari Enquesta de valoració Programa de formació en RSE 2021

  Enquesta de valoració del programa de formació en RSE. Sisplau, tria la sessió que estàs valorant, les valoracions són de 1 a 5, sent 5 molt bona.

  PONENT 1

  Pertinència del tema.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació lliurada.
  12345

  Estructura de la sessió.
  12345
  Comentaris o suggeriments de millora.

  PONENT 2

  SOBRE EL CONTINGUT

  Pertinència del tema.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació lliurada.
  12345

  Estructura de la sessió.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  PONENT 3 (no omplir si només hi ha hagut dues ponències)

  Pertinència del tema.
  12345

  Coneixement de la persona ponent del tema.
  12345

  Adequació de la documentació lliurada.
  12345

  Comentaris o suggeriments de millora.

  SOBRE TOTA LA SESSIÓ

  Suport de la coordinadora de programa.
  12345

  Valoració global de la sessió.
  12345

  Què t'ha agradat més de la sessió?

  Comentaris o suggeriments de millora.

  SOBRE EL FORMAT

  Plataforma utilitzada per a la sessió (zoom).
  12345
  Horari de la sessió.
  12345
  Durada de la sessió.
  12345
  Comentaris sobre l'organització de la jornada (plataforma, horari, estructura...).